Malioboro, Jalan Penuh Senyum yang Kini Dipertanyakan