Makin Banyak Anggota DPR Bolos, Rapat Paripurna Tak Kuorum